workshopstressdebaas

Workshop "je stress de baas"

Stress veroorzaakt 20% van het langdurig verzuim. Wanneer stress leidt tot een burn-out, bedraagt het gemiddelde verzuim maar liefst 242 dagen. In Nederland is burn-out inmiddels beroepsziekte nummer 1! Volgens TNO hebben in Nederland maar liefst 3.000.000 mensen behoefte aan stress preventie! 

Het is daarom van belang om stress gerelateerde klachten vroegtijdig te herkennen en aan te pakken. Voorkomen is immers beter dan genezen en een burn-out ontstaat niet van de ene op de andere dag. Naast het zakelijk en persoonlijk leed dat een burn-out met zich meebrengt, zijn de kosten voor verzuim gigantisch. Jaarlijks bedragen deze kosten landelijk 2,8 miljard euro; één verzuimdag kost gemiddeld 250 euro. De workshops “Je Stress de Baas I en II” helpen uw medewerkers om stress te reduceren en burn-out te voorkomen.

Workshop Je Stress de Baas I 

In deze workshop krijgen medewerkers inzicht in hun stressniveau en pragmatische tools over hoe deze te verlagen en de vitaliteit te vergroten. We brengen met een online stresstest voorafgaand in beeld hoe het met de medewerkers gaat, wat de stressfactoren zijn en hoeveel medewerkers het risico lopen op een burn-out. Deze workshop is de eerste stap om medewerkers zowel inzicht als handvatten te geven rond wat iedere medewerker zelf kan doen om stress te reduceren en de kans op burn-out te verkleinen. De workshop geeft (zelf)inzicht, pragmatische tools over hoe het eigen stressniveau te verlagen en de vitaliteit te vergroten.

De uitslag van de stresstest en de evaluatie van de workshop geven direct inzicht in de gesteldheid van de medewerkers en dienen als basis om vervolgprogramma’s op te stellen. Dit kan zowel in kleine groepen als individueel.

Uitgangspunten

 • Doelstelling: stressreductie t.b.v. voorkomen stress gerelateerde klachten en burn-out verzuim
 • Aantal deelnemers: maximaal 12
 • Datum: nader af te stemmen
 • Duur: 2,5 uur
 • Locatie werkgever

Aanpak

 • De deelnemers vullen voorafgaand aan de workshop een online stresstest in. Dit geeft hen de mogelijkheid om stil te staan bij de diverse stressoren en geeft tevens inzicht in het eigen stressniveau. Het groepsresultaat wordt besproken tijdens de workshop en dit geeft uw organisatie inzicht in hoe het gesteld is met haar medewerkers. Hoe groot is het percentage medewerkers met een gezonde balans, met redelijke stress en veel stress? Hoe groot is het percentage medewerkers dat beland is in de situatie van chronische stress of een naderende burn-out? De opdrachtgever ontvangt na de workshop een gedetailleerd rapport van de uitslag.
 • Naast de inhoudelijke informatie biedt de workshop veel ervaringsoefeningen. Zo wordt bijvoorbeeld de kracht van gedachten zowel cognitief beleefd als ook lichamelijk ervaren. Doelstelling is dat deelnemers aan het einde van de workshop meer inzicht hebben in stressoren en elementen die van invloed zijn op hun stressniveau en tevens - door de ervaringen van de diverse oefeningen - handvatten hebben om zelf mee aan de slag te gaan.

Inhoud prijsopgave

 • Inventarisatiegesprek om de pijnpunten van de organisatie inzichtelijk te krijgen en de inhoud van de workshop af te stemmen
 • Online stresstest in een separate omgeving exclusief voor uw organisatie
 • Voorbereiden en verzorgen van de sessie inclusief reistijd en km vergoeding
 • Aanleveren rapportage met de uitslag van de online stresstest
 • Terugkoppeling: samenvatting evaluatie van de deelnemers wordt naar de opdrachtgever gestuurd
 • Opvolgingsmail naar de deelnemers met supporterende slides, online beantwoorden van vragen

Feedback van HR manager opdrachtgever

"De trainers van Massop Coaching zijn inhoudelijk sterk en laten je nadenken over je eigen keuzes in het leven. Ze leren je problemen om te denken en bieden naast de theorie veel praktische voorbeelden aan waardoor het erg toepasbaar en nuttig blijft. Onze collega's hebben deze training als zeer behulpzaam en prettig ervaren."

Prijs en referenties op aanvraag.

Workshop Je Stress de Baas II - verdieping

Daar waar de deelnemers tijdens de workshop “Je Stress de Baas I” meer inzichten hebben gekregen, is deze verdiepende workshop erop gericht om nog meer ervaring op te doen met de materie, zodat deze beter geïnternaliseerd wordt.

Medewerkers krijgen voorafgaand aan deze verdiepende workshop een huiswerkopdracht toegestuurd. Deze huiswerkopdracht bestaat uit het benoemen van tenminste één (zeer) stressvolle werksituatie en deze uit te werken aan de hand van wat men geleerd heeft tijdens de workshop “Je Stress de Baas I”. Het reeds geleerde van de workshop “Je Stress de Baas I” wordt hierdoor toegepast en versterkt.

De uitgewerkte stresssituaties worden voorafgaand aan de sessie naar ons toegestuurd, hetgeen de trainers inzicht geeft in wat al goed gaat en waar we nog aan moeten werken. Tevens wordt helder welke concrete stressvolle werksituaties de deelnemers ervaren en zullen we deze voorbeelden gebruiken om een verdiepingsslag te maken. We gaan oefenen met elkaar en met de materie, waardoor het geleerde nog beter beklijft en nog concreter wordt.
Indien nodig zal een stukje herhaling plaatsvinden (de kracht van herhaling).

Daar waar de medewerkers tijdens de workshop “Je Stress de Baas I” meer inzichten hebben gekregen, zal deze verdiepende workshop er vooral op gericht zijn om nog meer ervaring op te doen met de lesstof, zodat deze meer eigen wordt. Dingen worden meer eigen door de combinatie van cognitief begrijpen plus ervaren in de praktijk op basis van oefenen en rollenspellen. Uitgangspunt hierbij is dat stress iets is dat je jezelf geeft, door de betekenis die je geeft aan gebeurtenissen en communicatie, door goed/fout denken, door dingen persoonlijk te nemen etc.

Het uiteindelijke doel van deze verdiepende workshop is om medewerkers te laten voelen dat ze zelf de regie hebben en zelf bepalen hoe ze hun wereld inkleuren. Deze inzichten en kennis spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van werk gerelateerde stress en burn-out.

Uitgangspunten

 • Doelstelling: je eigen stress kunnen reduceren, zelf in de regie zijn
 • Aantal deelnemers: maximaal 12
 • Datum: nader af te stemmen
 • Duur: 2,5 uur
 • Locatie werkgever
 • Trainers: 2

Inhoud prijsopgave

 • Ontwikkelen huiswerkopdracht, doorsturen aan de deelnemers en opvolgen
 • Ontwikkelen, voorbereiden en verzorgen van de sessie inclusief reistijd en km vergoeding
 • Terugkoppeling aan opdrachtgever: samenvatting evaluatie deelnemers
 • Opvolgen deelnemers na de workshop d.m.v. ondersteunende informatie en advies waar nodig (online)

Feedback HR manager opdrachtgever

"Door inzicht te krijgen in de werking van de mensen en bijbehorende gedachten kan je beter jezelf begrijpen en daardoor ook makkelijker verbeteringen aanbrengen aan je manier van denken. Dit is omdenken met meer theorie en inzichten! Deze training is zeer positief geëvalueerd door onze collega's die hierdoor makkelijker met lastige (werk)situaties konden omgaan en meer de regie voeren over hun eigen gemoedstoestand."

Prijs en referenties op aanvraag.

 

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.

Ok